Om

Arbetsmiljö chatbot

Arbetsmiljö chatboten Liv lanseras på Webben

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2019 22:00 CEST


Den AI-baserade chatboten Liv är först ut bland chatbotar i Sverige och med hjälp av text får t ex företag, anställda, beställare eller myndigheter och kommuner svar på vanliga frågor om arbetsmiljö. Liv blir successivt mer träffsäker i svaren ju fler interaktioner chatboten har. Varför inte fråga om när det måste finnas en arbetsmiljöplan i byggbranschen eller hur man som arbetsgivare uppfyller reglerna för organisatorisk och social arbetsmiljö.

– Min nya chatbot är en viktig del i samhällets innovations- och digitaliseringsutveckling som ska förenkla för alla att ställa frågor och på ett smidigt sätt få vägledning i sitt arbetsmiljöarbete och därigenom skapa tryggare och säkrare arbetsplatser. Vi måste vara nytänkande och ta tillvara på de möjligheter som digitalisering erbjuder, säger Nicklas Persson, skapare av Liv.


Access till arbetsmiljö chatboten Liv får man via webbplatsen www.worksafetybot.com

Skicka mail till: info@worksafetybot.com

OM 

Jag är Nicklas Persson.

Jag bestämde mig efter att ha jobbat många år med arbetsmiljö och även som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket att ta fram en arbetsmiljö chatbot.

Jag upptäckte att jag och mina kollegor ofta svarade på samma frågor och att det fanns ett stort behov av att på ett enkelt sätt få veta vad som gäller på Arbetsmiljöområdet.

Så jag skapade Liv som är en arbetsmiljö chatbot. Liv har en grundkunskapsbas med arbetsmiljöfrågor utifrån svensk lagstiftning.

Jag tränar boten hela tiden när det kommer in nya frågor som inte redan finns så Liv blir bara bättre och bättre ju fler frågor hon får. Liv kan även lära sig mer anpassade arbetsmiljöfrågor efter er verksamhet och kan ersätta många resurser i framtiden och förhoppningsvis hjälpa många fler att skapa trygga och säkra arbetsplatser utan att belasta mänskliga resurser. Det kan såklart finnas en viss typ av frågor som inte en bot kan ersätta men en hel del kan den lära sig.

 

Hör gärna av er om ni är nyfikna eller har frågor om hur en sådan bot skulle kunna implementeras i er verksamhet.